สล็อตออนไลน์ BTS, BRT และรถไฟฟ้าสายสีทอง ปรับเวลาให้บริการถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 16 ต.ค.

สล็อตออนไลน์ BTS, BRT และรถไฟฟ้าสายสีทอง ปรับเวลาให้บริการถึง 5 ทุ่ม เริ่ม 16 ต.ค.

สล็อตออนไลน์ BTS, BRT และรถไฟฟ้าสายสีทอง ได้ทำการปรับเวลาในการให้บริการเป็นเวลา 23.00 – 03.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป วันนี้ (15 ต.ค. 2564) – รถไฟฟ้าบีทีเอส ได้ทำการประกาศถึงการปรับเวลาให้บริการของ BTS, BRT และรถไฟฟ้าสายสีทอง โดยให้เป็นภายในเวลา 23.00 – 03.00 น. ตามมติของ ศบค. เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ลดเวลากำหนดห้ามให้ประชาชนออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืน หรือเคอร์ฟิว จากเดิมกำหนดไว้ เวลา 22.00 – 04.00 น. ปรับเป็นเวลา 23.00 – 03.00 น. บริษัทฯ ขอปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที เพื่อปฏิบัติตามคำประกาศจากทางรัฐบาล

โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 นี้ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียดดังนี้

– รถไฟฟ้าบีทีเอส ขบวนสุดท้ายออกจากสถานีต้นทางเวลา 22.00 น.

– รถไฟฟ้าสายสีทอง ขบวนสุดท้ายออกจากสถานีต้นทางเวลา 22.30 น.

– รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ให้บริการคันสุดท้ายที่สถานีต้นทางเวลา 22.30 น.

– ลานจอดแล้วจร ให้บริการจนถึงเวลา 23.00 น.

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า บริษัทฯ ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง และกลับเข้าถึงเคหสถานก่อนเวลาที่ทางรัฐบาลกำหนดและขอให้ผู้โดยสารทุกท่านไม่ประมาท การ์ดอย่าตก พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในการใช้บริการอย่างเคร่งครัดผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา ใช้บริการ ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มความถี่ ในการเช็ดทำความสะอาด ในขบวนรถไฟฟ้า และจุดสัมผัสร่วมทุก ๆ ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดจุดบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกสถานี รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่ บนชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส

ทุกช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้โดยสารทุกท่าน

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บีทีเอส โทรศัพท์ 0 2617 6000 (ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.) Line Official : @btsskytrain (ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.) หรือตรวจสอบสถานะ การเดินรถได้ที่ App‘BTS SkyTrain’ แฟนเพจ Facebook : รถไฟฟ้าบีทีเอส

BTS ปรับ เวลาให้บริการ หลัง รบ. ปรับเวลาเคอร์ฟิว 16 ต.ค.

BTS ประกาศปรับ เวลาให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. เป็นต้นไป หลังรัฐบาลปรับเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00 น. ถึง 3.00 น. นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาแถลง หลังจากที่ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่มีมติปรับเวลาเคอร์ฟิวจากเวลา 22.00 – 04.00 น. เป็น 23.00 – 03.00 น.

ทางบริษัทฯ จึงขอปรับเวลาการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งสายสุขุมวิท และ สายสีลม รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที เพื่อปฏิบัติตามคำประกาศจากทางรัฐบาล โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.64 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง

ส่วนรายละเอียด ดังนี้ รถไฟฟ้าบีทีเอส ขบวนสุดท้ายออกจากสถานีต้นทางเวลา 22.00 น. รถไฟฟ้าสายสีทอง ขบวนสุดท้ายออกจากสถานีต้นทางเวลา 22.30 น. รถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ให้บริการคันสุดท้ายที่สถานีต้นทางเวลา 22.30 น. และลานจอดแล้วจร ให้บริการจนถึงเวลา 23.00 น.

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 ประกาศขอ เลื่อนฉีดไฟเซอร์นักเรียน หลังจากที่สำนักอนามัยขอเลื่อนส่งไฟเซอร์แบบไม่มีกำหนด โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดนักเรียน ได้ทำเอกสารถึงผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 13 แห่ง แจ้งเลื่อนการฉีดวัคซีนนักเรียนออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสำนักอนามัย กทม. ขอเลื่อนการส่งไฟเซอร์ออกไปอย่างไม่มีกำหนดเช่นเดียวกัน

โดยในเอกสารระบุว่า เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับนักเรียน อายุตั้งแต่ 12-18 ปี และโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ดำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อจัดสรรให้บุคลากรได้เข้าไปฉีดวัคซีน กับโรงเรียนต่างๆ และได้นัดหมายวันเวลา

แต่พบว่าวันที่ 14 ต.ค.64 เวลาประมาณ 13.30 น. ได้รับแจ้งจากสำนักอนามัย ว่า ขอเลื่อนการส่งวัคซีนไฟเซอร์ให้กับทางโรงพยาบาลโดยไม่มีกำหนด หากวัคซีนมาถึงจะจัดสรรให้โรงพยาบาลนำไปฉีดนักเรียนทันที

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า การฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่ผ่านมา ภาวะไม่พึงประสงค์เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ แต่จากรายงานเป็นส่วนที่น้อยมาก อาจเป็นกรณีเฉพาะรายบุคคลและมีหลายปัจจัยประกอบ แต่เมื่อเกิดเหตุขึ้นผู้ที่เกิดภาวะไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยเร็ว ไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งเป็นกลไกภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล สล็อตออนไลน์